Katalog sklepów Internetowych
logo_strony

Kasandra.com.pl

Dane adresowe:

  • Miejscowość: Tarnobrzeg
  • Kod pocztowy: 39-400
  • Ulica i numer: Kochanowskiego 10
  • Województwo: Podkarpackie
  • NIP: 8672241493
  • Tel: 731 028 595
  • Adres email: [email protected]

Szczegóły wizytówki

Sklep inter­ne­towy Kasan­dra pro­wa­dzi sprze­daż firan, zasłon i pościeli. Posia­damy sze­roki wybór goto­wych fira­nek. Mamy w ofer­cie firany do kuchni, salonu, na okna z bal­ko­nem, do pokoju dla dzieci oraz uni­wer­salne. Pro­po­nu­jemy duży wybór kolo­rów i wzo­rów. Pozwala to klien­towi wybrać ide­alną firankę w zależ­no­ści od rodzaju pomiesz­cze­nia.

Promuj skuteczniej swój sklep:

Kasandra.com.pl

Opinie o stronie:

Dodaj swój komentarz »